bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Miejska Biblioteka Publiczna
Im. G. Daniłowskiego
w Sosnowcu

Dyrektor MBP w Sosnowcu
Elwira Kabat-Georgijewa
tel. 32 266-33-96, wew. 6
dyrektor@biblioteka.sosnowiec.pl

Dział Finansowo – Księgowy
Główna Księgowa: Beata Majewska
tel. 32 266-43-76, wew. 6
glowny.ksiegowy@biblioteka.sosnowiec.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Kierownik: Małgorzata Żurkiewicz
tel. 32 291-73-24, wew. 9
opracowanie@biblioteka.sosnowiec.pl

Dział Instruktażu i Promocji
Kierownik: Justyna Adamowska
tel. 32 266-43-76, wew. 8
aneta.wcislo@biblioteka.sosnowiec.pl
promocja@biblioteka.sosnowiec.pl

Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik: Joanna Siedlecka
tel. 32 266-33-96, wew. 7
j.siedlecka@biblioteka.sosnowiec.pl

Dział Informatyczny
Kierownik: Małgorzata Baczyńska
tel. 693 267 144
g.baczynska@biblioteka.sosnowiec.pl

Zagłębiowska Mediateka
Kierownik: Aneta Wcisło
tel. 32 266-33-96, wew. 6
aneta.wcislo@biblioteka.sosnowiec.pl
mediateka@biblioteka.sosnowiec.pl

Inforamtorium
Kierownik: Małgorzata Toczkowska
tel. 32 266-33-96, wew. 1
malgosia.toczkowska@biblioteka.sosnowiec.pl

Inspektor Ochrony Danych
Agata Kozłowska
tel. 515 041 778
iodo@biblioteka.sosnowiec.plOpublikował: Aneta Wcisło
Publikacja dnia: 06.03.2019
Podpisał: Elwira Kabat-Georgijewa
Dokument z dnia: 17.06.2014
Dokument oglądany razy: 4 139