bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Gospodarka finansowa

Miejska Biblioteka Publiczna
Im. G. Daniłowskiego
w Sosnowcu

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, w którym wyznacza się m.in. kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek.

3. Przychodami Biblioteki są:

• Wpływy uzyskane w wyniku prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej
• Dotacje z budżetu
• Środki pozyskane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.Opublikował: Aneta Wcisło
Publikacja dnia: 02.03.2016
Podpisał: Elwira Kabat-Georgijewa
Dokument z dnia: 17.06.2014
Dokument oglądany razy: 2 347